Gediz
+C
 Birimler
Küçült
 Genel Sekreterlik
Küçült

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI


KADRO ÜNVANI : GENEL SEKRETER

BAĞLI OLDUĞU ÜST BİRİM: YÖNETİM KURULU

VEKALET DURUMU :MUAMELAT MEMURU

 

YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

- Kalite Politikası ve Kalite Hedefleri doğrultusunda çalışır.

- Oy kullanmamak şartıyla meclis ve yönetim kurulu toplantılarına iştirak etmek.

- Organlarca alınan kararları takip etmek ve sonuçlandırmak ve kararların zamanında gereğinin yerine getirilmesini sağlamak.

- Oda personelinin işe alınması, yükselmesi, ödüllendirilmesi, cezalandırılması ve işine son verilmesi konusunda yönetim kuruluna    öneride bulunmak.

- Oda personelinin çalışmalarını denetlemek ve personele gerekli emir ve talimatları vermek.

- Resen yaptığı harcamaları yönetim kurulunun onayına sunmak ve haftalık harcamalar hakkında yönetim kurulunu bilgilendirmek.

- Oda iç yönergesi taslağını hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak.

- Yönetim kurulunca devredilen yetkileri kullanmak.

- Meclis, Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulu Başkanı tarafından verilecek görevleri yapmak.

- Yayın işlerini yürütmek

- Müşteri talep, beklentilerini ve şikayetlerini kayıt altına alıp Kalite Yönetim Temsilcisi’ne bildirir.

- Faaliyeti sırasında meydana gelen uygunsuzlukları Uygun Olmayan Ürün Raporu ile kayıt altına alıp, Kalite Yönetim Temsilcisi’ne bildirir.

 

YETERLİLİK:

Bu göreve atanacakların yeterlilikleri Personel hakkındaki Yönetmelik de belirtilmektedir.